TRANH SƠN DẦU

Hoàng Bảo Thạch hân hạnh mang đến quý khách hàng nhiều thể loại, chủng loại tranh sơn dầu vẽ trên vải, giấy...Ngoài chúng tôi nhân đóng khung tranh từ các loại cây quý Nhóm 1, như: Hương, Lim,Gõ,Sơn Huyết,Ngọc Am....

1. Kích thước 100 x 130, tranh sơn dầu vẽ trên vải (giá 18.000.000 VND), công trường xây dựng

 

2. Kích thước 100 x 120, tranh sơn dầu vẽ trên vải (15.000.000 VND), hè về

3. Kích Thước 40 x 50, tranh sơn dầu vẽ trên vải (giá 5.000.000 VND), ký ức tuổi học trò

4. Kích thước 40 x 50, tranh sơn dầu vẽ trên vải (5.000.000 VND), mái chèo tuổi thơ

5. Kích thước 40 x 60, Tranh sơn dầu vẽ trên giấy cứng (5.000.000 VND), bình hoa

6. Kích thước 100 x 120, tranh sơn dầu vẽ trên vải ( 15.000.000 VND), đồng diều

7. Kích thước 100 x 120, tranh sơn dầu vẽ trên vải (15.000.000), họp chợ

8. Kích thước 60 x 60, vẽ trên giấy (5.000.000VND), tầm xuân