SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tố chức của HOÀNG BẢO THẠCH

 

 

Năng lực nhân sự

 

Một trong những lợi thế cạnh tranh của Hoàng Bảo Thạch chính là sở hữu nguồn nhân lực nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, không ngại thay đổi để tạo nên sự khác biệt. Ðầu tư - phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định tới sự thành công cũng như chiến lược của  Hoàng Bảo Thạch. Chính vì thế, tất cả CBNV Công ty thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, đảm bảo dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cá nhân đều mang lại hiệu quả công việc tốt nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ cam kết về chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đội ngũ nhân sự của Hoàng Bảo Thạch luôn nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, phát huy toàn diện năng lực, không ngừng sáng tạo và hăng say cống hiến.

 

 

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT