HÌNH ẢNH NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Những hình ảnh nhà xưởng và máy móc thiết bị của Phố Núi TNT thuộc Hoàng Bảo Thạch Group.

 

 


Hình ảnh nhà xưởng

 


Hình ảnh sản phẩm gỗ

 


Hình ảnh về máy móc thiết bị